1930119301
19301
19301
rzadsza odmiana z kwiatkiem powyżej herbu Wazów;

Kopicki: 1642 R
Certyfikat autentyczności:
Zapakować w nowy holder:
Cena:
450,00PLN
Ilość: szt.