Regulamin

Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez sklep internetowy krasowiak.pl, prowadzonym przez firmę Emporium Mariusz Krasowiak  z siedzibą w Komornikach przy ul. Widokowej 35/1, 62-052 Komorniki, numer NIP: 777-246-88-01, numer REGON: 302182266. Firma uzyskała wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 001123045/2012. Organem rejestrującym jest Urząd Gminy Komorniki.

 

 1. Sklep prowadzi sprzedaż przedmiotów kolekcjonerskich, akcesoriów kolekcjonerskich oraz literatury za pośrednictwem sieci Internet – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.krasowiak.pl
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a krasowiak.pl, zwanym dalej Sprzedającym.
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Każda osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym www.krasowiak.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego z zawartych w nim postanowień. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu firma EMPORIUM Mariusz Krasowiak ma prawo unieważnić złożone zamówienie.
 5. Kontakt ze sklepem jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 20.00. pod numerem telefonu (+48) 608 806 853 oraz za pomocą poczty elektronicznej sklep@krasowiak.pl.

Przyjęcie i realizacje zamówienia

 1. Złożenie zamówienia rozumiane jest jako wypełnienie formularza zamówienia towaru rzeczywistymi danymi osoby zamawiającej i potwierdzenie złożenia zamówienia. Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 2. Złożenie zamówienia możliwe jest również poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty pod warunkiem wcześniejszego zapoznania się i akceptacji Regulaminu sklepu a następnie przekazania wszystkich informacji niezbędnych do realizacji zamówienia.
 3. Osoba składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność wykonywania czynności prawnych. W przypadku składania zamówienia przez osoby niepełnoletnie, wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.
 4. Ceny podane na stronach sklepu internetowego są cenami brutto.
 5. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.
 6. Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Kupującego leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z błędnego podania danych.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia lub wydłużenia realizacji zamówienia, w przypadku gdy dane podane przez Kupującego podczas rejestracji/składania zamówienia będą niekompletne, błędne lub nieprawdziwe.
 8. Dane osobowe Kupującego nie są udostępniane innym podmiotom do żadnych celów, za wyjątkiem działań niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym np. wysłania zamówienia.
 9. Sprzedający określa możliwe opcje przekazania towaru, spośród których Kupujący wybiera najdogodniejszą dla siebie i pokrywa jego koszt.
 10. Sprzedający nie wysyła za granicę zabytkowych numizmatów o wartości wyższej niż 16000 PLN.
 11. Sprzedający zobowiązuje się do wysłania przesyłki w terminie 1 dnia roboczego od zaksięgowania należności za towar od Kupującego. Czas wysyłki i transportu wydłużony zostać może zależnie od dni uznanych ustawowo za wolne od pracy oraz weekendów.
 12. Płatności dokonać można w terminie 7 dni od złożenia zamówienia poprzez:
 • Przelew bankowy lub pocztowy na konta sklepu: 
 • Płatność w PLN:
ALIOR BANK 70 2490 0005 0000 4530 8100 1679
EMPORIUM Mariusz Krasowiak
Widokowa 35/1
62-052 Komorniki
 • Płatność w EUR:
ALIOR BANK
PL51 2490 0005 0000 4600 7984 9908
EMPORIUM Mariusz Krasowiak
Widokowa 35/1
62-052 Komorniki
SWIFT: ALBPPLPW
 • Płatność w USD:
ALIOR BANK
PL18 2490 0005 0000 4600 5697 1694
EMPORIUM Mariusz Krasowiak
Widokowa 35/1
62-052 Komorniki
SWIFT: ALBPPLPW
 • Płatność w CZK:
ALIOR BANK
PL72 2490 0005 0000 4600 4857 7797
EMPORIUM Mariusz Krasowiak
Widokowa 35/1
62-052 Komorniki
SWIFT: ALBPPLPW
 • Osobiście przy odbiorze zamówienia (za pobraniem).
 • Za pomocą płatności elektronicznych: PayU oraz PayPal.
  13. Do każdego zamówienia dołączony zostanie rachunek lub faktura VAT/VAT marża.
  14. Możliwy jest bezpłatny odbiór osobisty zamówionych przedmiotów. W celu skorzystania z tej opcji prosimy o wcześniejszy kontakt e-mailowy lub telefoniczny. Informujemy, że istnieje możliwość płatności wyłącznie gotówką.

Reklamacje i zwroty

 1. W przypadku, gdy Kupujący uzna, że otrzymany produkt jest niezgodny z umową, ma prawo do jego reklamacji. W tym celu reklamowany produkt należy przesłać Pocztą Polską, listem poleconym lub paczką, na adres:
EMPORIUM Mariusz Krasowiak
Widokowa 35/1
62-052 Komorniki
Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu towaru oraz opis niezgodności towaru z umową. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W przypadku uznania reklamacji, Kupującemu zwracany jest koszt towaru oraz koszty przesyłki. W przypadku, gdy reklamacja jest bezzasadna, przedmiot zostanie odesłany Kupującemu na jego koszt.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu, rozpatrywane będą tylko po sporządzeniu stosownego protokołu dotyczącego szkód, podpisanego przez kuriera oraz odbiorcę przesyłki.
W chwili odbioru przesyłki, Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia jej stanu (uszkodzenia, kompletność zamówienia). W przypadku uszkodzenia przesyłki, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym dostawcę oraz skontaktować się ze Sprzedającym.
 1. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego oraz formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie http://krasowiak.bestseller.sklep.pl/nowaReklamacja.php
 2. Reklamacja towarów objętych gwarancją na wady mechaniczne następuje na zasadach ustalonych dla towaru.
 3. Zwrot towaru. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 konsument (Kupujący) w terminie do 10 dni od złożenia zamówienia może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownej informacji telefonicznie, listownie lub wiadomość e-mail. Zgodnie z treścią ustawy „Za konsumenta uważa się osobę, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą”. Towar podlega zwrotowi wyłącznie w stanie niezmienionym. Zwrot kosztów zakupu z tytułu odstąpienia od umowy odbywa się w terminie 14 dni od dostarczenia towaru Sprzedającemu.
 4. Zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy EMPORIUM Mariusz Krasowiak nie będą odbierane, chyba że wcześniej ustalono inaczej.
 5. Mimo dołożenia wszelkich starań, sprzedający nie gwarantuje, że publikowane informacje o produkcie nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.

Polityka ochrony prywatności

 1. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia zrealizowanie transakcji.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych przez Sprzedającego do celów realizacji zamówienia. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu, edycji oraz usunięcia danych osobowych użytych przy realizacji zamówienia.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianych zmian cen asortymentu (nie dotyczy przedmiotów zakupionych przed zmianami).
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do usuwania towarów z oferty, bez wcześniejszego powiadamiania o tym.
 3. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, możliwe są do rozstrzygana na drodze mediacji.
 5. Niniejsze postanowienia wchodzą w życie z dniem 2020-06-01 i obowiązują do odwołania.

 

Cenimy wszelkie opinie naszych klientów. Ewentualne uwagi, lub pytania dotyczące naszej strategii ochrony danych osobowych prosimy przesłać na adres sklep@krasowiak.pl, lub na adres naszej firmy.

STARE MONETY

KUPIMY

PRZYJMIEMY W KOMIS

Gotówka od ręki!

(+48) 608-806-853

Newsletter
Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Klikając „Akceptuję wszystkie” wyrażasz zgodę na stosowanie wszystkich typów plików cookies, w tym cookies statystycznych i reklamowych. Klikając „Odmawiam” wyrażasz zgodę na stosowanie wyłącznie plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania strony. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Akceptuję wszystkie