Pozostałe monety powiązane z Polską

Powiązane z Polską Gotarda Kettlera, Ernesta Jana Birona, Tomasza Schoninga, Wilhelma von Brandenburg, Hermana i Wilhelma von Bruggenei, Gustawa Adolfa, Karola IX Wazy, Jana Chodkiewicza, Bethlena itd