18076
18076
18076
rzadki wariant z przebitą litery "T" w słowie "MONETA",
dwukropek kończy legendę wyłącznie na awersie,
nienotowana odmiana,
doskonały stan zachowania,
delikatna oryginalna patyna
Certyfikat autentyczności:
Zapakować w nowy holder:
Cena:450,00PLN
Ilość: szt.