18065
18065
18065
nieco rzadszy wariant z dwukropkiem kończącym legendę wyłącznie na awersie,
patyna;

Huletski - Bagdonas: H39J1 RVII
Certyfikat autentyczności:
Zapakować w nowy holder:
Cena:55,00PLN
Ilość: szt.