Pieniądz i banki na Śląsku
Pieniądz i banki na Śląsku
Pieniądz i banki na Śląsku
Pieniądz i banki na Śląsku
Pieniądz i banki na Śląsku

Książka pt. "Pieniądze i banki na Śląsku"

Kolejna ciekawa pozycja z cyklu "Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce", tym razem poświęcona mennictwie ślaskiemu.

Książka składa się z 2 części

1) numizmatycznej, w której:

- Uwagi na marginesie stanu badań numizmatyki śląskiej (R. Pieńkowski)
- Pieniądz celtycki na Śląsku (M. Rudnicki)
- Znaleziska monet rzymskich z osad kultury przeworskiej na Śląsku (A. Romanowski)
- Zachodniosłowiańskie naśladownictwa monet bawarskich z X i XI w. (M. Bogucki)
- Polskie czy obce? Placki i siekańce srebrne z wybranych skarbów wczesnośredniowiecznych. (P. Chabrzyk, H. Młodecka)
- Z badań nad wczesnośredniowiecznymi skarbami Śląska i Wielkopolski. (B. Butent-Stefaniak)
- Propozycja nowej atrybucji monet śląskich przełomu XI i XII w. w świetle depozytu z miejscowości Kopacz gm. Złotoryja (W. Nakielski)
- Rola monet Śląskich w badaniach nad ikonografią św. Jana Chrzciciela w Polsce we wczesny i dojrzałym średniowieczu. (W. Garbaczewski)
- Nieznana resztka trzynastowiecznego skarbu z Zalesia Śląskiego – uwagi wstępne. (B. Paszkiewicz)
- Kwartniki śląskie w świetle ostatnich znalezisk w Wielkopolsce. (Z. Bartkowiak)
- Narodziny dukatów na Śląsku. (J. Dutkowski)
- Związki monetarne Rzeczypospolitej i Śląska w okresie wazowym. (B. Dziewanowski-Stefańczyk)

2) bankowej, w której m.in.: 

- Pieniądz w literaturze – zarys problematyki. (A. Podemska-Kałuża)
- Banki rentowe jako czynnik wspomagający reformę rolną w Prusach, ze szczególny uwzględnieniem Banku Rentowego we Wrocławiu. Dzieje, problematyka archiwalna, wartość badawcza. (J. Gołaszewski)
- Banki województwa Śląskiego w okresie II Rzeczypospolitej. (W.Morawski)
- Bankowość komunalna II Rzeczypospolitej. Śląska perspektywa. (R. Pacanowska)
- Bank Polski i pieniądz na Zaolziu w 1938r. (K. Filipow)
- Działalność katowickiego oddziału Państwowego Banku Rolnego w latach 1939-1949. (M. Kłusek)
- Polska bankowość na Dolnym Śląsku na tle sytuacji gospodarczej regionu po II wojnie Światowej (1945-1946). (C. Leszczyńska, Ł. Lisiecka)
- Banki i ich dokumentacja w archiwach. (K. Stryjkowski)
- Forma architektoniczna katowickich banków w okresie międzywojennym. (A. Borowik)

"Pieniądze i banki na Śląsku"
Pod red. W. Garbaczewski, R. Macyra
z cyklu "Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce" 
 Liczne zdjęcia monet, mapki, szkice itp. 
stan: nowa
ilość stron: 478 
Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Poznaniu 2012 
Cena promocyjna:120,00PLN 75,00PLN
Ilość: szt.