Denar Kazimierz Jagiellończyk Polska Kraków
Denar Kazimierz Jagiellończyk Polska Kraków
Denar Kazimierz Jagiellończyk Polska Kraków
rzadsza odmiana bez kółka pod koroną,
korona zamknięta z połączoną dolną linią płatków lilii,
krzyże w dolnych polach korony połączone z kabłąkiem,
wąska obręcz korony z prostą podstawą stykającą się z kabłąkami w ich środkowej części,
wyraźne bicie jak na ten typ monety;

Kopicki: 378
Certyfikat autentyczności:
Zapakować w nowy holder:
Cena:180,00PLN
Ilość: szt.