loadingimg

Wczytuję dane...
  • Zarejestruj się

    • następny »
Pieniądze i banki w Małopolsce

Czwarta część cyklu "Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce", część poświęcona mennictwu na terenie Małopolski.


Książka składa się z 2 części:

1) numizmatycznej, w której:
- Znaleziska monet nadczarnomorskich z lwowskiej kolekcji Aleksandra Czołowskiego (E. Walczak).
- Napływ na ziemie Małopolski pieniądza emitowanego do końca III w. po Chr. w zachodniej części świata śródziemnomorskiego (A Dymkowski).
- Monety Bolesława Śmiałego w świetle skarbu znalezionego w Wiślicy (S. Suchodolski).
- Znaleziska monet Bolesława Krzywoustego na tle porównawczym (G. Śnieżko).
- Czy Bolesław Krzywousty w ostatnich latach swego panowania przeprowadził reformę monetarną? Nowe spojrzenie na pierwsze polskie brakteaty (W. Garbaczewski).
- VDX CRACIVIEN – brakteat ze skarbu krakowskiego ( M. Woźniak).
- Przyczyny pustoszenia Śleziaków, czyli o Barwałdzie i monecie oświęcimskiej w wieku XV (B. Paszkiewicz).
- Pieniądz w Galicji w świetle pamiętników (Z. Bartkowiak).

2) bankowej, w której:
- Czy Bank Krajowy dla Królestwa Grecji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim był „bankiem centralnym” Galicji? (P. Frankiewicz).
- Wpływ Kas Stefczyka na poprawę stanu gospodarstw chłopskich na wsi galicyjskiej przed I wojna światową (W. Mielewczyk).
- Lichwa na galicyjskim rynku kredytowym i instrumenty jej ograniczenia (K. Broński).
- Lwowskie banki komercyjne do roku 1939 (W. Morawski).
- Giełda Pieniężna we Lwowie – zarys tematu (R. Macyra).
- Pieniądz i Bak Związku Polski i Czechosłowacji – niezrealizowany projekt (K. Filipow).
- Bankowość Polski południowo – wschodniej w latach 1945 – 1948 (C. Leszczyńska, Ł. Lisiecka).
- Likwidacja majątku Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego we Lwowie na obszarze Polski po II wojnie światowej (M Kłusek).
- Czy w Polsce może istnieć rodzima bankowość inwestycyjna? Studium przypadku projektu budowy baku inwestycyjnego przez IDM SA (P. Czechowski).
- Banki Małopolski w raportach Biura Informacyjnego W. Schimmelpfenga (J. Gołaszewski)

Pieniądze i banki w Małopolsce
Pod red. W. Garbaczewski, R. Macyra

z cyklu "Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce"

Liczne zdjęcia monet, mapki, szkice itp.
stan: nowa
ilość stron: 328


Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Poznaniu 2018


  • ID: 14558
  • Gwarancja: 24 miesiące
  • Realizacja zamówienia: 24 godziny

cena: 75,00 PLN
  • Opis produktu

Czwarta część cyklu "Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce", część poświęcona mennictwu na terenie Małopolski.


Książka składa się z 2 części:

1) numizmatycznej, w której:
- Znaleziska monet nadczarnomorskich z lwowskiej kolekcji Aleksandra Czołowskiego (E. Walczak).
- Napływ na ziemie Małopolski pieniądza emitowanego do końca III w. po Chr. w zachodniej części świata śródziemnomorskiego (A Dymkowski).
- Monety Bolesława Śmiałego w świetle skarbu znalezionego w Wiślicy (S. Suchodolski).
- Znaleziska monet Bolesława Krzywoustego na tle porównawczym (G. Śnieżko).
- Czy Bolesław Krzywousty w ostatnich latach swego panowania przeprowadził reformę monetarną? Nowe spojrzenie na pierwsze polskie brakteaty (W. Garbaczewski).
- VDX CRACIVIEN – brakteat ze skarbu krakowskiego ( M. Woźniak).
- Przyczyny pustoszenia Śleziaków, czyli o Barwałdzie i monecie oświęcimskiej w wieku XV (B. Paszkiewicz).
- Pieniądz w Galicji w świetle pamiętników (Z. Bartkowiak).

2) bankowej, w której:
- Czy Bank Krajowy dla Królestwa Grecji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim był „bankiem centralnym” Galicji? (P. Frankiewicz).
- Wpływ Kas Stefczyka na poprawę stanu gospodarstw chłopskich na wsi galicyjskiej przed I wojna światową (W. Mielewczyk).
- Lichwa na galicyjskim rynku kredytowym i instrumenty jej ograniczenia (K. Broński).
- Lwowskie banki komercyjne do roku 1939 (W. Morawski).
- Giełda Pieniężna we Lwowie – zarys tematu (R. Macyra).
- Pieniądz i Bak Związku Polski i Czechosłowacji – niezrealizowany projekt (K. Filipow).
- Bankowość Polski południowo – wschodniej w latach 1945 – 1948 (C. Leszczyńska, Ł. Lisiecka).
- Likwidacja majątku Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego we Lwowie na obszarze Polski po II wojnie światowej (M Kłusek).
- Czy w Polsce może istnieć rodzima bankowość inwestycyjna? Studium przypadku projektu budowy baku inwestycyjnego przez IDM SA (P. Czechowski).
- Banki Małopolski w raportach Biura Informacyjnego W. Schimmelpfenga (J. Gołaszewski)

Pieniądze i banki w Małopolsce
Pod red. W. Garbaczewski, R. Macyra

z cyklu "Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce"

Liczne zdjęcia monet, mapki, szkice itp.
stan: nowa
ilość stron: 328


Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Poznaniu 2018